Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE 456) Ders Detayları

Ders Adı: Cam Bilimi ve Teknolojisi
Kod: MATE 456
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrecilerin cam ve cam üretimini, camın özelliklerini ve ticari cam ürünlerini anlamasına yardımcı olmaktır.
İçerik: Seramiklerin tanımı, Ham malzemeler, Seramik malzemelerin kristal yapıları ve özellikleri, Atomik bağ, Faz Diyagramı, Cam ve Camsı seramik, Mekanik özellikler ve davranışlar, Termal özellikler ve davranışlar, Refrakter seramikler, Teknik seramikler, Yapısal seramikler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5