Malzemelerin Yüzey İşlemleri (MATE 464) Ders Detayları

Ders Adı: Malzemelerin Yüzey İşlemleri
Kod: MATE 464
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm onayı
Amaç: Öğrencilere yüzey mühendisliği kavramını ve kapsamını tanıştırmak. Malzeme yüzeyleri ve kaplamalarla ilgili temel triboloji ve korozyon konularını öğretmek. Gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden gerçekleştirilen farklı endüstriyel kaplamaları öğretmek. Yüzey ve kaplama karakterizasyon tekniklerini öğretmek ve bu tekniklerin çalışma prensipleri hakkında farkındalık sağlamak.
İçerik: Malzeme yüzeylerinin özellikleri ve karakterizasyonu, değme (kontak) teorisi, yüzey sertleştirme metodları, karbürleme. Dönüşüm kaplamaları. Yüzey kaplama yöntemleri: gaz, sıvı çözelti ve eriyik halden kaplama süreçleri. Fiziksel ve kimyasal buhar biriktirim yöntemlerinin prensipleri, elektrokimyasal kaplama, püskürtme kaplamalar, kaplama karakterizasyonu, kaplama ve ince filmlerde gerilim, kaplama tribolojisi, kaplama uygulamalarında örnek durum incelemeleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5