Polimer Bilimi ve Teknolojisi (MATE 466) Ders Detayları

Ders Adı: Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Kod: MATE 466
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere polimer bilimi ve teknolojisinin temellerini öğretmek amacıyla polimerlerin mekanik ve fiziksel özelliklerini, sentezini ve karakterizasyonunu öğretmektir.
İçerik: Polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon, polimerizasyon türleri, polimer karakterizasyonu, karakterizasyon yöntemleri, polimerlerin amorf, kristal ve elastomer halleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5