Seramik Malzemeler (MATE 468) Ders Detayları

Ders Adı: Seramik Malzemeler
Kod: MATE 468
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm kararıyla
Amaç: Bu ders; seramik malzemelerin, yapılarına ve bağlanma tiplerine göre değişen, özelliklerini kavratmayı amaçlamaktadır. Nokta hataları ve stokiyometrinin; seramiklerin elektriksel, dielektriksel ve difüzyonal özelliklere temel etkileri incelenecektir. Kusurların, yüzey ve arayüzeylerin mekanik özellikler üzerindeki kritik rolleri ele alınacaktır
İçerik: Bağlanma Teorisi, Seramik Yapılar, Hatalar, Seramiklerin Fiziksel Özellikleri, Seramiklerin Elektriksel ve Dielektriksel Özellikleri, Seramiklerin Mekanik ve Optik Özellikleri, Seramik ve Cam Üretimi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5