İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları

Ders Adı: İkincil Çelik Metalurjisi
Kod: MATE 482
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders ikincil çelik yapımı ile ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır
İçerik: Pota metalurjisinin tarihçesi and çelik kalitelerinde yeni talepler, termodinamik temeller, sıvı çelikte akışkan davranışı, fazlar arası reaksiyonların kinetiği, çelikte oksijen giderme, çelikte gaz ve karbon giderme, ikincil metalurjide kükürt giderme, pota metalurjisinde fosfor kontrolü, çelik üretiminde azot kontrolü, kalıntılar ve kalıntı şekil kontrolü, temiz çelik üretimi teknolojisi
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5