Mühendisliğe Giriş (MATE 101) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendisliğe Giriş
Kod: MATE 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri mühendisliğin ilkeleri, kavramları, türleri ve tanımları ile tanıştırmaktır.
İçerik: Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2.5