Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya (CHEM 106) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mühendisliği için Genel Kimya
Kod: CHEM 106
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirerek kimyanın mühendislik, çevre ve teknolojik alanlarda oynadığı rol hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Böylece, öğrenciler kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ve kimya dersinin farklı konularında yapacakları laboratuar uygulamaları ile düşünsel ve bedensel becerilerini geliştirebileceklerdir.
İçerik: 2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 103 ve CEAC 104 olarak değişmiştir.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 3
Kredi: 5
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6.5