Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi (MATE 102) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi
Kod: MATE 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Malzemelerin ve Malzeme Mühendisliğinin çağdaş toplum ve uygarlığa etkisi; malzemelerdeki teknolojik gelişimin insan uygarlığını nasıl etkilediğinin; malzeme mühendisliğindeki temel ilkelerin, kavramların ve terminolojinin; malzemelerde içyapı-özellik ve üretim süreçleri ilişkilerinin temellerinin anlaşılmasını ve Türkiye’deki ana malzeme üretim sanayi kuruluşlarının tanınmasını amaçlanmıştır
İçerik: Öğrencilere Malzeme Mühendisliği ve Türkiye’de mevcut malzeme sanayii tanıtılması. Çağdaş toplumda malzemelerin önemi ve malzemelerin insan uygarlığının gelişmesindeki etkisi. Malzeme içyapı-özellik ve üretim süreçleri arasındaki ilişkilerin kısaca işlenmesi. Fabrika gezilerinin yapılması. Malzemeler ve malzeme üretim prosesleri üzerine dönem ödevleri
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2