Malzeme Mühendisliği I (MATE 201') Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mühendisliği I
Kod: MATE 201'
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 102, bölüm onayı
Amaç: Malzemelerin sınıflandırılmasını öğretmek. Malzemelerin ısıl, elektrik, manyetik ve optik özelliklerini öğretmek. Öğrencilere katıların yapısını ve bulunabilecek yapısal hataları göstermek. Yayınım (difüzyon) olayını öğretmek. Öğrencilere tekli ve ikili faz diyagramlarını öğretmek. Metal alaşımlarında gerçekleşen faz dönüşümleri öğretmek
İçerik: Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, katılarda yapısal hatalar; bozluklar, dislokasyonlar, yüzey hataları, erime ve katılaşma, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, katılarda difüzyon, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarında ısıl işlem ve yüzey sertleştirilmesi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4.5