Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Fizik I
Kod: PHYS 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başlıca amacı, matematiğe dayalı mekanğin temel ilkeleri ışığında, matematik, fizik ve mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve fiziğin temel ilkelerini mühendislik alanlarına uygulamaktır.
İçerik: Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://physics.atilim.edu.tr/
Ders Dosyası:
AKTS: 6