Genişletilmiş Kalkülüs II (MATH158) Ders Detayları

Ders Adı: Genişletilmiş Kalkülüs II
Kod: MATH158
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 157 Genişletilmiş Kalkülüs I
Amaç: Ders, Math 157 Genişletilmiş Kalkülüs I dersinin devamı olarak tasarlanmıştır. Amacı, öğrencilere mühendislik problemlerini çözmede kullanılan seri, analitik geometri ve çok değişkenli türev, integral ve eğrisel integral hesabına ilişkin becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.
Dönemi: Bahar
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math158/
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5