Rapor Yazma Becerileri (ENG204) Ders Detayları

Ders Adı: Rapor Yazma Becerileri
Kod: ENG204
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG201
Amaç: Bu dersin amacı lisans eğitimini devam ettiren Mühendislik Fakültesi ve Matematik Bölümü öğrencilerine araştırmaya dayalı ve Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre B2* seviyesinde (Bağımsız kullanıcı) bir rapor yazma becerisini kazandırmak ve bu süreçte uygun yöntem (APA), düzen, dil, tartışma ve muhakeme becerilerini kullanmalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3